Công nghệ

C Discount - Lenovo S410 59438748 Do

lenovo s410 59438748 đỏ

9.799.000đ10.690.000đ
-8%
C Discount - Lenovo U41 80JT000BVN Bac

lenovo u41 80jt000bvn bạc

11.399.000đ11.999.000đ
-5%
C Discount - Lenovo U41 80JT000CVN Do

lenovo u41 80jt000cvn đỏ

11.399.000đ11.999.000đ
-5%
C Discount - Lenovo U41 80JT000JVN Den

lenovo u41 80jt000jvn đen

10.999.000đ11.999.000đ
-8%
C Discount - Lenovo G4070 59414340 14 500GB Den

lenovo g4070 59414340 14 500gb đen

8.399.000đ8.990.000đ
-7%
C Discount - Ban phim UKB 500-RF Den

bàn phím ukb 500-rf đen

499.000đ548.900đ
-9%