Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

-36%
Giá gốc: 550.000
350.000 VND
Tp. HCM
0 người xem

Điểm nổi bật của deal

<p>Tai nghe Bluetooth A4 kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y Bluetooth 4.1, c&ocirc;ng nghệ Voice HD cho &acirc;m thanh ch&iacute;nh x&aacute;c, th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh trạng hoạt động v&agrave; pin bằng giọng n&oacute;i. Hỗ trợ hiện thị trạng th&aacute;i pin tr&ecirc;n c&aacute;c thiết bị hệ điều h&agrave;nh iOS.</p> <p>Tai nghe Bluetooth A4 mini c&oacute; microphone c&oacute; khả năng lọc tiếng ồn, cho &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng hơn khi đ&agrave;m thoại.</p> <p>Tai nghe c&oacute; thời gian gọi điện li&ecirc;n tục khoảng 5h, thời gian chờ khoảng 40h ho&agrave;n hảo cho những ai thường xuy&ecirc;n phải ra ngo&agrave;i l&agrave;m việc, l&aacute;i xe, nghe nhạc kh&ocirc;ng d&acirc;y trong l&uacute;c đi bộ, chạy bộ, tập gym&hellip;</p> <p>Sản phẩm thiết kế phong c&aacute;ch, ph&ugrave; hợp với xu hướng di động hiện nay.</p> <p>T&iacute;nh năng sản phẩm:</p> <p>&ndash; Kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y Bluetooth 4.1, tiện lợi v&agrave; di động, k&iacute;ch thước nhỏ gọn 40X24X32MM</p> <p>&ndash; Tự động t&igrave;m kiếm v&agrave; gh&eacute;p kết nối với c&aacute;c thiết bị nhanh ch&oacute;ng.</p> <p>&ndash; C&ocirc;ng nghệ Voice HD đảm bảo &acirc;m thanh ch&iacute;nh x&aacute;c với chất lượng r&otilde; n&eacute;t.</p> <p>&ndash; Th&ocirc;ng b&aacute;o kết nối v&agrave; t&igrave;nh trạng pin bằng giọng n&oacute;i &ndash; Voice Announcements&trade;. c&oacute; thể kết nối 2 thiết bị c&ugrave;ng một l&uacute;c.</p> <p>&ndash; T&ugrave;y chỉnh &acirc;m thanh tăng giảm dễ d&agrave;ng với 1 n&uacute;t bấm.</p> <p>&ndash; Thời gian đ&agrave;m thoại l&ecirc;n tới 5 giờ, thời gian chờ tới&nbsp; 40h, nặng 6,4g, thời gian xạc đầy 1-2h , khoảng c&aacute;ch kết nối tới 10m.</p> <p>&ndash; Microphone c&oacute; chức năng chống ồn.</p> <p>&ndash; Tương th&iacute;ch với nhiều thiết bị kh&aacute;c nhau như: Điện thoại, m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y nghe nhạc MP3, m&aacute;y t&iacute;nh bảng&hellip;</p> <p>&ndash; Tai nghe được sạc nguồn qua cổng USB.</p> <p>C&aacute;ch kết nối tai nghe Bluetooth:</p> <p>&ndash; Sạc đầy pin cho tai nghe</p> <p>&ndash; Mở bluetooth cho thiết bị cần kết nối với tai nghe</p> <p>&ndash; Nhấn n&uacute;t nguồn của tai nghe khoảng 5-7 gi&acirc;y cho đến khi &aacute;nh s&aacute;ng giữ kh&ocirc;ng đổi</p> <p>&ndash; Sau đ&oacute; t&igrave;m kiếm c&aacute;c tai nghe từ điện thoại di động hoặc thiết bị số kh&aacute;c, v&agrave; m&atilde; mặc định l&agrave; &ldquo;0000&rdquo; hay &ldquo;1234&rdquo;, &ldquo;1111&rdquo;</p> <p>&ndash; Cuối c&ugrave;ng chỉ việc kết nối v&agrave; thưởng thức</p> <p>C&aacute;ch sạc Pin:</p> <p>&ndash; Sạc pin bằng cổng sạc USB của m&aacute;y t&iacute;nh, kh&ocirc;ng nối v&agrave;o adapter v&agrave; cắm v&agrave;o ổ điện th&ocirc;ng thường.</p> <p>&ndash; Khi nghe đ&agrave;m thoại: C&oacute; dấu hiệu đứt đoạn th&igrave; tai nghe đ&atilde; sắp hết pin.</p> <p>&ndash; Khi sạc pin cho tai nghe, chỉ cần sạc khoảng 1-2h l&agrave; đầy pin.</p> <p>&ndash; Kh&ocirc;ng n&ecirc;n sạc pin qua đ&ecirc;m v&igrave; như vậy sẽ l&agrave;m pin dễ bị chai.</p> <p>&ndash; Khi pin chai th&igrave; tai nghe rất mau hết pin.</p> <p>&nbsp;</p>

Điều kiện sử dụng deal

Thông tin chi tiết deal Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 kết nối không dây Bluetooth 4.1, công nghệ Voice HD cho âm thanh chính xác, thông báo tình trạng hoạt động và pin bằng giọng nói. Hỗ trợ hiện thị trạng thái pin trên các thiết bị hệ điều hành iOS.

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 mini có microphone có khả năng lọc tiếng ồn, cho âm thanh rõ ràng hơn khi đàm thoại.

Tai nghe có thời gian gọi điện liên tục khoảng 5h, thời gian chờ khoảng 40h hoàn hảo cho những ai thường xuyên phải ra ngoài làm việc, lái xe, nghe nhạc không dây trong lúc đi bộ, chạy bộ, tập gym…

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Sản phẩm thiết kế phong cách, phù hợp với xu hướng di động hiện nay.

Tính năng sản phẩm:

– Kết nối không dây Bluetooth 4.1, tiện lợi và di động, kích thước nhỏ gọn 40X24X32MM

– Tự động tìm kiếm và ghép kết nối với các thiết bị nhanh chóng.

– Công nghệ Voice HD đảm bảo âm thanh chính xác với chất lượng rõ nét.

– Thông báo kết nối và tình trạng pin bằng giọng nói – Voice Announcements™. có thể kết nối 2 thiết bị cùng một lúc.

– Tùy chỉnh âm thanh tăng giảm dễ dàng với 1 nút bấm.

– Thời gian đàm thoại lên tới 5 giờ, thời gian chờ tới  40h, nặng 6,4g, thời gian xạc đầy 1-2h , khoảng cách kết nối tới 10m.

– Microphone có chức năng chống ồn.

– Tương thích với nhiều thiết bị khác nhau như: Điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng…

– Tai nghe được sạc nguồn qua cổng USB.

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Cách kết nối tai nghe Bluetooth:

– Sạc đầy pin cho tai nghe

– Mở bluetooth cho thiết bị cần kết nối với tai nghe

– Nhấn nút nguồn của tai nghe khoảng 5-7 giây cho đến khi ánh sáng giữ không đổi

– Sau đó tìm kiếm các tai nghe từ điện thoại di động hoặc thiết bị số khác, và mã mặc định là “0000” hay “1234”, “1111”

– Cuối cùng chỉ việc kết nối và thưởng thức

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1

Cách sạc Pin:

– Sạc pin bằng cổng sạc USB của máy tính, không nối vào adapter và cắm vào ổ điện thông thường.

– Khi nghe đàm thoại: Có dấu hiệu đứt đoạn thì tai nghe đã sắp hết pin.

– Khi sạc pin cho tai nghe, chỉ cần sạc khoảng 1-2h là đầy pin.

– Không nên sạc pin qua đêm vì như vậy sẽ làm pin dễ bị chai.

– Khi pin chai thì tai nghe rất mau hết pin.

Tai nghe Bluetooth A4 công nghệ Voice HD kết nối 4.1- deal giảm giá, bán, mua giá rẻ tại tp hcm


-36%
350.000 VND
0 người xem
Liên Hệ Mua
718687
300.000đ
210.000đ
Bộ Cần Câu 2 Khúc 1m5 Đi Kèm Máy Câu Bè Ngang và Dây Cước Giá Rẻ