Quạt Sạc - Đèn Sạc KENTOM KT9200 1 Bình

Quạt Sạc - Đèn Sạc KENTOM KT9200 1 Bình

-40%
Giá gốc: 1.250.000
750.000 VND
Tp. HCM
0 người xem

Điểm nổi bật của deal

<p>Quạt Sạc - Đ&egrave;n Sạc KENTOM KT9200 1 B&igrave;nh</p> <p>Quạc sạc Kentom t&iacute;nh cơ động cao, sử dụng cho những l&uacute;c đi d&atilde; ngoại, hay những trường hợp m&agrave; việc c&acirc;u mắc điện kh&oacute; khăn, trở ngại, l&agrave; thiết bị dự ph&ograve;ng l&uacute;c c&uacute;p điện, Mẩu m&atilde; đẹp sang trọng&nbsp; t&iacute;ch hợp đ&egrave;n ngủ, đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng điều chỉnh được theo nhiều g&oacute;c độ t&ugrave;y th&iacute;ch.</p> <p>I.ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM:</p> <p>- Hoạt động ở 2 chế độ AC &amp; DC</p> <p>- Quạt sạc được thiết kế hoạt động ở 2 tốc độ nhanh v&agrave; chậm</p> <p>- Quạt c&oacute; chức năng xoay được hay đứng y&ecirc;n v&agrave; c&oacute; đường k&iacute;nh 12 inch- 14W</p> <p>- Led b&aacute;o chỉ thị khi đang c&oacute; điện AC</p> <p>- Đ&egrave;n thắp s&aacute;ng PL-13W v&agrave; đ&egrave;n ngủ điều chỉnh xoay được ở nhiều g&oacute;c độ.</p> <p>- Đ&egrave;n thắp s&aacute;ng PL-13W với 2 chế độ s&aacute;ng mạnh v&agrave; s&aacute;ng mờ</p> <p>- B&igrave;nh sạc dễ d&agrave;ng thay thế</p> <p>- Sản phẩm c&oacute; tay nắm khi di chuyển n&ecirc;n rất tiện lợi</p> <p>ƯU ĐIỂM NỔI BẬT: Nguồn điện v&agrave;o AC hoạt động từ 120V-240V/50Hz n&ecirc;n sử dụng được ở những nơi điện yếu v&agrave; kh&ocirc;ng ổn định.</p> <p>II. TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT:</p> <p>- Nguồn điện v&agrave;o: AC 120V-240V/50Hz</p> <p>- B&igrave;nh kh&ocirc; : 6V5Ah</p> <p>- Quạt điện : 12 inch- 14W</p> <p>- B&oacute;ng đ&egrave;n tu&yacute;p : Pl 13W</p> <p>- Đ&egrave;n ngủ : B&oacute;ng Led</p> <p>- Thời gian sử dụng: ( 1 b&igrave;nh)</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quạt chế độ chậm = 4 giờ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quạt chế độ nhanh = 3 giờ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&egrave;n PL 13W chế độ mờ = 7 giờ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&egrave;n PL 13W chế độ mạnh = 4 giờ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&egrave;n ngủ = 70 giờ</p> <p>- Thời gian sạc đầy ( 1 b&igrave;nh) = 10 giờ</p> <p>- Thời hạn bảo h&agrave;nh: 07 th&aacute;ng.</p>

Điều kiện sử dụng deal

Thông tin chi tiết deal Quạt Sạc - Đèn Sạc KENTOM KT9200 1 Bình

Quạt Sạc - Đèn Sạc KENTOM KT9200 1 Bình

Quạt Sạc - Đèn Sạc KENTOM KT9200 1 Bình

Quạc sạc Kentom tính cơ động cao, sử dụng cho những lúc đi dã ngoại, hay những trường hợp mà việc câu mắc điện khó khăn, trở ngại, là thiết bị dự phòng lúc cúp điện, Mẩu mã đẹp sang trọng  tích hợp đèn ngủ, đèn chiếu sáng điều chỉnh được theo nhiều góc độ tùy thích.

Quạt Sạc - Đèn Sạc KENTOM KT9200 1 Bình

I.ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM:

- Hoạt động ở 2 chế độ AC & DC

- Quạt sạc được thiết kế hoạt động ở 2 tốc độ nhanh và chậm

- Quạt có chức năng xoay được hay đứng yên và có đường kính 12 inch- 14W

- Led báo chỉ thị khi đang có điện AC

- Đèn thắp sáng PL-13W và đèn ngủ điều chỉnh xoay được ở nhiều góc độ.

- Đèn thắp sáng PL-13W với 2 chế độ sáng mạnh và sáng mờ

- Bình sạc dễ dàng thay thế

- Sản phẩm có tay nắm khi di chuyển nên rất tiện lợi

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT: Nguồn điện vào AC hoạt động từ 120V-240V/50Hz nên sử dụng được ở những nơi điện yếu và không ổn định.

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Nguồn điện vào: AC 120V-240V/50Hz

- Bình khô : 6V5Ah

- Quạt điện : 12 inch- 14W

- Bóng đèn tuýp : Pl 13W

- Đèn ngủ : Bóng Led

- Thời gian sử dụng: ( 1 bình)

             Quạt chế độ chậm = 4 giờ

            Quạt chế độ nhanh = 3 giờ

            Đèn PL 13W chế độ mờ = 7 giờ

            Đèn PL 13W chế độ mạnh = 4 giờ

            Đèn ngủ = 70 giờ

- Thời gian sạc đầy ( 1 bình) = 10 giờ

- Thời hạn bảo hành: 07 tháng.

Quạt Sạc - Đèn Sạc KENTOM KT9200 1 Bình- deal giảm giá, bán, mua giá rẻ tại tp hcm


-40%
750.000 VND
0 người xem
Liên Hệ Mua
718690
Bảo hiểm Cathay Insurance