Chuột Quang không dây Logitech M185 Chính Hãng

Chuột Quang không dây Logitech M185 Chính Hãng

-29%
Giá gốc: 350.000
250.000 VND
Tp. HCM
0 người xem

Điểm nổi bật của deal

<p>Chuột Quang kh&ocirc;ng d&acirc;y Logitech M185 Ch&iacute;nh H&atilde;ng</p> <p>- Ho&agrave;n hảo cho laptop v&agrave; cả netbook v&agrave; c&aacute;c thiết bị kh&aacute;c: Chuột hoạt động tốt tr&ecirc;n nền Windows&reg;, Mac&reg; v&agrave; Linux&reg;.</p> <p>- Thiết bị thu ph&aacute;t "cắm v&agrave; qu&ecirc;n" (Plug-and-forget) : sử dụng c&ocirc;ng nghệ nano.</p> <p>- Tuổi thọ pin l&ecirc;n đến 1 năm: Bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng chuột l&ecirc;n đến 1 năm m&agrave; kh&ocirc;ng phải thay pin. N&uacute;t On/Off gi&uacute;p bạn đưa chuột về chế độ nghỉ v&agrave; chức năng tự nghỉ th&ocirc;ng minh gi&uacute;p tiết kiệm năng lượng.</p> <p>- Cải tiến s&oacute;ng kh&ocirc;ng d&acirc;y 2.4 GHz: Gi&uacute;p cho thiết bị di chuyển dễ d&agrave;ng hơn, truyền tải dữ liệu nhanh ch&oacute;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; cảm gi&aacute;c bị trễ - chậm hay mất t&iacute;n hiệu khi sử dung thiết bị kh&ocirc;ng d&acirc;y n&agrave;y.</p> <p>- Chức năng kh&ocirc;ng cần c&agrave;i đặt bất cứ một phần mềm n&agrave;o kh&aacute;c, bạn chỉ cắm v&agrave;o v&agrave; sử dụng m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải th&ecirc;m một thao t&aacute;c n&agrave;o kh&aacute;c.</p> <p>- Thiết kế thoải m&aacute;i: Thiết kế ph&ugrave; hợp với kiểu d&aacute;ng của b&agrave;n tay tạo cho bạn cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i khi sử dụng ở bất cứ nơi đ&acirc;u. Miếng đệm cao su hai b&ecirc;n gi&uacute;p cho tay &ecirc;m hơn khi nắm v&agrave;o.</p> <p>- H&atilde;ng sản xuất: Logitech </p> <p>- Model: M185</p> <p>- Bảo h&agrave;nh: 36 th&aacute;ng.</p>

Điều kiện sử dụng deal

Thông tin chi tiết deal Chuột Quang không dây Logitech M185 Chính Hãng

Chuột Quang không dây Logitech M185 Chính Hãng

- Thiết bị thu phát "cắm và quên" (Plug-and-forget) : Chuột Logitech M185 sử dụng công nghệ nano, Do thiết bị thật sự nhỏ và gọn nên bạn có thể cắm vào một cổng USB và quên nó đi. Bạn cũng có thể nói lời tạm biệt với những lo ngại về hỏng hóc hoặc bị thất lạc.

Chuột Quang không dây Logitech M185

- Tuổi thọ pin lên đến 1 năm: Bạn có thể dùng chuột lên đến 1 năm mà không phải thay pin. Nút On/Off giúp bạn đưa chuột về chế độ nghỉ và chức năng tự nghỉ thông minh giúp tiết kiệm năng lượng.

Chuột Quang không dây Logitech M185

- Chuột Quang không dây Logitech M185 cải tiến sóng không dây 2.4 GHz: Giúp cho thiết bị di chuyển dễ dàng hơn, truyền tải dữ liệu nhanh chóng, không có cảm giác bị trễ - chậm hay mất tín hiệu khi sử dung thiết bị không dây này.

Chuột Quang không dây Logitech M185

- Chức năng Cắm-và-dùng: Không cần cài đặt bất cứ một phần mềm nào khác, bạn chỉ cắm vào và sử dụng mà không cần phải thêm một thao tác nào khác.

- Thiết kế thoải mái: Thiết kế phù hợp với kiểu dáng của bàn tay tạo cho bạn cảm giác thoải mái khi sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Miếng đệm cao su hai bên giúp cho tay êm hơn khi nắm vào.

Chuột Quang không dây Logitech M185

-Hoàn hảo cho laptop và cả netbook: Chuột hoạt động tốt trên nền Windows®, Mac® và Linux®. Không quan tâm đến loại máy tính nào mà bạn đang có hôm nay, ngày mai. Chuột vẫn giúp bạn làm việc hiệu quả nhất.

- Hãng sản xuất: Logitech

-Model: M185

- Bảo hành: 36 tháng.

Chuột Quang không dây Logitech M185 Chính Hãng- deal giảm giá, bán, mua giá rẻ tại tp hcm


-29%
250.000 VND
0 người xem
Liên Hệ Mua
718690
Bảo hiểm Cathay Insurance