Bộ sản phẩm sơ sinh cần thiết cho mẹ...

Bộ sản phẩm sơ sinh cần thiết cho mẹ...

------
Giá gốc: 2.436.000
2.436.000 VND
Tp. HCM
0 người xem

Điểm nổi bật của deal

Điều kiện sử dụng deal

Thông tin chi tiết deal Bộ sản phẩm sơ sinh cần thiết cho mẹ...

Giới thiệu Sản phẩm Bộ sản phẩm sơ sinh cần thiết cho mẹ và bé 4 .pad10 div,.pad10 div b,.pad10 div i,.pad10 div p,.pad10 div strong, .pad10 ol li,.pad10 ol li b,.pad10 ol li i,.pad10 ol li p,.pad10 ol li strong, .pad10,.pad10 b,.pad10 i,.pad10 p,.pad10 strong,.pad10 ul li, .pad10 p strong,.pad10 p i,.pad10 p b,.pad10 p span { font-size: 14px;} Bộ sản phẩm sơ sinh cần thiết cho mẹ và bé 4

Khoảng vài ngày trước khi sinh mẹ bầu cần chuẩn bị các dụng cụ để chuẩn bị đi sinh. Dưới đây là danh  Sách  những vật dụng cần thiết mẹ bầu nên mang theo để đi sinh. Những món đồ này các mẹ có thể mua sớm từ tuần thai thứ  22 trở đi và xếp riêng trong 1 giỏ đồ từ tuần thai 36.Bộ sản phẩm sơ sinh cần thiết cho mẹ và bé 4
Đặc điểm sản phẩm

Bộ sản phẩm sơ sinh cần thiết cho mẹ và bé bao gồm:
1. Khăn sữa hai lớp cao cấp cho bé: 2 chiếc

Xem chi tiết sản phẩm tại đây
2. Khăn sữa 4 lớp to: 2 chiếc

   
     Xem chi tiết sản phẩm tại đây
3.  Khăn tắm  xô cao cấp 4 lớp loại 2: 5 chiếc
Xem chi tiết sản phẩm tại đây
4. Bộ đồ sau sinh Summer mở khuy nhiều màu sắc: 2 bộ
Xem chi tiết sản phẩm tại đây
5.  Quần lót  cotton dùng một lần Woman: 5 chiếc


Xem chi tiết sản phẩm tại đây
6. Quần đóng bỉm Miomio: 5 chiếc

Xem chi tiết sản phẩm tại đây
7. Quần dài sơ sinh in hình Miomio (0 -3 tháng): 5 chiếc

Xem chi tiết sản phẩm tại đây
8. Áo sơ sinh dài tay in hình Miomio (0 - 3 tháng): 5 chiếc
Xem chi tiết sản phẩm tại đây
9.  Bình sữa  Comotomo siêu mềm 150ml: 1 bình Xem chi tiết sản phẩm tại đây
10. Hút mũi dây Bébé Confort: 1 chiếc

Xem chi tiết sản phẩm tại đây
11. Nhiệt kế Microlife MT200: 1 chiếc
Xem chi tiết sản phẩm tại đây
12. Chăn lưới Mom's Choice (80 x 100cm): 1 chiếc
Xem chi tiết sản phẩm tại đây
13. Bộ chặn Tâm An cho bé: 1 bộ


Xem chi tiết sản phẩm tại đây
14. Tấm lót cao su Hiền Trang: 1 tấm
Xem chi tiết sản phẩm tại đây
15. Nước rửa bình sữa Dnee 500ml: 1 chai

Xem chi tiết sản phẩm tại đây
12. Bộ cọ rửa bình sữa và núm ti Upass: 1 bộ Xem chi tiết sản phẩm tại đây
16. Băng rốn Đông Fa cho trẻ sơ sinh: 5 chiếc
  Xem chi tiết sản phẩm tại đây
17. Tưa lưỡi Đông Fa: 5 chiếc

Xem chi tiết sản phẩm tại đây
18. Bao chân tay Mintu bo: 5 bộ

 
 
Xem chi tiết sản phẩm tại đây
_gravity = window._gravity || []; _gravity.push({ type: "recommendation", callback: callback_fn, numberLimit: 5, scenarioId: "ITEM", currentItemId: "27841", resultNames: ["name", "itemId", "price", "priceid", "producturl", "bigimage", "retailprice", "producttypeid","merchant", "merchantname", "instock"] }); function callback_fn(result){ var div = document.getElementById("targetDiv1"); div.setAttribute("class", "productGroup-cnt"); var div_line = document.createElement("div"); div_line.setAttribute("class", "line-prd-190-5"); div.appendChild(div_line); var stt=-1; for (var i = 0; i 0 && (stt + 1) % 5 == 0){ v_class_products = 'products-hoz-no-bor';} else { v_class_products = 'products-hoz';} var itemDiv = document.createElement("div"); itemDiv.setAttribute("class", v_class_products); div.appendChild(itemDiv); var itemDiv_1 = document.createElement("div"); itemDiv_1.setAttribute("class", "productContent"); itemDiv.appendChild(itemDiv_1); var imgLink = document.createElement("a"); itemDiv_1.appendChild(imgLink); imgLink.setAttribute("href", item.producturl); imgLink.setAttribute("title", item.name); imgLink.setAttribute("onmousedown", "_gravity.push({type:'event',eventType:'REC_CLICK',itemId:'" + item.itemId +"'})"); var img = document.createElement("img"); imgLink.appendChild(img); img.setAttribute("id", "img_thumb_khuyen_mai_trang_chu_" + item.itemId); img.setAttribute("title", item.name); img.setAttribute("alt", item.name); img.setAttribute("onmouseout", 'javascript:an_div("div_cart_p_' + item.itemId + '")'); img.setAttribute("onmouseover", 'javascript:show("div_cart_p_' + item.itemId + '")'); img.setAttribute("height", "170"); img.setAttribute("src", "https://img.deca.vn" + item.bigimage); var br = document.createElement("br"); itemDiv_1.appendChild(br); if (typeof item.retailprice != 'undefined'){ var v_phan_tram_khuyen_mai = 100 - Math.round((item.price / item.retailprice) * 100); var div_phan_tram_khuyen_mai = document.createElement("div"); div_phan_tram_khuyen_mai.setAttribute("class", "promo-percent"); div_phan_tram_khuyen_mai.appendChild(document.createTextNode(v_phan_tram_khuyen_mai + "%")); itemDiv.appendChild(div_phan_tram_khuyen_mai); var span = document.createElement("span"); span.setAttribute("class", "price"); span.appendChild(document.createTextNode(format(item.retailprice) + " đ")); itemDiv_1.appendChild(span);} var span_1 = document.createElement("span"); span_1.setAttribute("class", "price-pro"); span_1.appendChild(document.createTextNode(format(item.price) + " đ")); itemDiv_1.appendChild(span_1); var div_0 = document.createElement("div"); div_0.setAttribute("class", "clear"); itemDiv_1.appendChild(div_0); var h_2 = document.createElement("h2"); itemDiv_1.appendChild(h_2); var a_title = document.createElement("a"); a_title.setAttribute("class", "prd-name"); a_title.setAttribute("title", item.name); a_title.setAttribute("href", item.producturl); a_title.appendChild(document.createTextNode(smartTrim(item.name, 50, ' ', '...'))); a_title.setAttribute("onmousedown", "_gravity.push({type:'event',eventType:'REC_CLICK',itemId:'" + item.itemId +"'})"); h_2.appendChild(a_title); var br = document.createElement("br"); itemDiv_1.appendChild(br); var span_shop = document.createElement("span"); span_shop.setAttribute("class", "prd-company"); span_shop.setAttribute("title", item.merchantname); span_shop.appendChild(document.createTextNode(item.merchantname)); itemDiv_1.appendChild(span_shop); var h_cart = document.createElement("div"); h_cart.setAttribute("style", "display: none;"); h_cart.setAttribute("class", "moreDetail1"); h_cart.setAttribute("id", "div_cart_p_" + item.itemId); h_cart.setAttribute("onmouseout", 'javascript:an_div("div_cart_p_' + item.itemId + '")'); h_cart.setAttribute("onmouseover", 'javascript:show("div_cart_p_' + item.itemId + '")'); itemDiv.appendChild(h_cart); var a_link_sp = document.createElement("a"); a_link_sp.setAttribute("title", item.name); a_link_sp.setAttribute("class", "linkSP-170-1"); a_link_sp.setAttribute("href", item.producturl); a_link_sp.setAttribute("onmousedown", "_gravity.push({type:'event',eventType:'REC_CLICK',itemId:'" + item.itemId +"'})"); h_cart.appendChild(a_link_sp); var h_cart_1 = document.createElement("div"); h_cart_1.setAttribute("class", "tt-addToCart"); h_cart.appendChild(h_cart_1); var input_gio_hang = document.createElement("input"); input_gio_hang.setAttribute("type", "image"); input_gio_hang.setAttribute("onclick", 'btn_them_vao_gio_hang_tu_danh_sach_onclick("/ajax/box_nm_gio_hang",' + item.itemId + ',' + item.producttypeid + ',' + item.priceid + ',' + item.merchant + ',500,210); return false;'); input_gio_hang.setAttribute("alt", "Mua sản phẩm này"); input_gio_hang.setAttribute("src", "/images_ver15/btn-chovao-giohang-s.gif"); input_gio_hang.setAttribute("onmousedown", "_gravity.push({type:'event',eventType:'REC_CLICK',itemId:'" + item.itemId +"'})"); h_cart_1.appendChild(input_gio_hang); img.setAttribute("onmouseover", 'javascript:show("div_cart_p_' + item.itemId + '")'); if (stt> 0 && i != 7 && (stt + 1) % 5 == 0 && (stt + 1) != result.items.length){ var div_line_clear = document.createElement("div"); div_line_clear.setAttribute("class", "line-prd-190 clear"); div.appendChild(div_line_clear);}} } var div_line_clear_end = document.createElement("div"); div_line_clear_end.setAttribute("class", "line-prd-190-5 clear"); div.appendChild(div_line_clear_end);} function format(num){ var n = num.toString(), p = n.indexOf('.'); return n.replace(/\d(?=(?:\d{3})+(?:\.|$))/g, function($0, i){ return p
------
2.436.000 VND
0 người xem
Liên Hệ Mua
718689
Bảo hiểm Cathay Insurance