Học kế toán dựa trên chứng từ thực tế

Học kế toán dựa trên chứng từ thực tế

------
Giá gốc: 700.000
700.000 VND
Hà Nội
2 người xem

Điểm nổi bật của deal

Điều kiện sử dụng deal

Thông tin chi tiết deal

Bạn đang có nhu cầu học kế toán? Bạn luôn tự hỏi: Liệu trung tâm đó có đáng tin cậy hay không? Thực tế có tốt đẹp đúng như lời của nhân viên tư vấn không? Chắc chắc, bạn luôn muốn được học tại một nơi tốt nhất. 

Muachung xin giới thiệu Trung tâm đào tạo kế toán Phương Đông với 4  khóa học  kế toán">Khóa học kế toán  cho bạn lựa chọn.

 

Lựa chọn 1 trong 4 khóa học kế toán - 4

 

Khóa thực hành ghi sổ kế toán trên Excel

Buổi 1: Ôn lại kiến thức kế toán tổng quát

Buổi 2: Tiến hành thu thập chứng từ (Tài liệu gửi cho học viên), kiểm tra chứng từ (hợp pháp, hợp lý, hợp lệ) trên hệ thống web http://gdt.gov.vn và theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012

Buổi 3: Thiết lập bộ sổ theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 hoặc QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các thông tư sửa đổi liên quan, so sánh sự giống và khác nhau giữa hai QĐ (Phát tài liệu cho học viên)

Buổi 4: Thiết lập các dữ liệu ban đầu hoặc đầu kỳ cho bộ sổ thực tế: Chuyển số dư ban đầu, đối chiếu các bảng tổng hợp, lập luận các phương pháp (khấu hao, tính giá vốn, phân bổ ngắn và dài hạn...)

Buổi 5: Trình tự hạch toán trong kỳ khi áp dụng hạch toán theo QĐ 48 hoặc QĐ 15

Buổi 6: Thao tác hạch toán các nghiệp vụ phát sinh và đối chiếu kiểm tra khi kết thúc nghiệp vụ (lên sổ, khớp sổ...)

Buổi 7: Chốt sổ sách theo các hình thức ghi sổ cụ thể, đối chiếu số dư trên các sổ, kiểm tra thông tin hợp lý trên bộ sổ

Buổi 8: Thực hiện các công việc cần làm cuối kỳ kế toán

Buổi 9: Lập các Báo Cáo Tài Chính và Các Báo Cáo Thuế liên quan đến doanh nghiệp thực tế

Buổi 10: Hoàn thiện thao tác kết thúc đối với bộ sổ kế toán, định hướng cho bộ sổ tương tự hoặc khác.

Lựa chọn 1 trong 4 khóa học kế toán - 5

 

Khóa kế toán máy 10 buổi

Buổi 1: Giới thiệu về các phần mềm kế toán, cách cài đặt phần mềm và thiết lập thông tin của doanh nghiệp. Hạch toán kế toán tiền lương, cách tính lương trên phần mềm.

Buổi 2: Hạch toán nhập xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Tính giá xuất kho, lập sổ chi tiết NVL-CCDC, lập các sổ cái, lập sổ nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.

Buổi 3: Hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp, mua bán TSCĐ, lập sổ chi tiết TSCĐ, lập sổ cái TSCĐ, lập sổ nhật ký chung lien quan đến TSCĐ

Buổi 4: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền: thu chi tiền mặt, hạch toán tiền gửi ngân hàng, lập sổ chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ, sổ cái TK 111,112

Buổi 5: Hạch toán quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm

Buổi 6: Hạch toán quá trình tiêu thụ

Buổi 7: Hạch toán quá trình xác định kết quả kinh doanh

Buổi 8: Lập báo cáo thuế trên phần mềm

Buổi 9: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm

Buổi 10: Hệ thống kiến thức, giải đáp thắc mắc của học viên về các vấn đề phát sinh.

 

Lựa chọn 1 trong 4 khóa học kế toán - 6

 

Khóa học kế toán thuế

Buổi 1: Giới thiệu về hệ thống thuế tại Việt Nam, cách tính thuế XNK, TTĐB và các vấn đề liên quan. Lập tờ khai thuế XNK và thuế TTĐB.

Buổi 2: Thuế GTGT: cách tính thuế, luật thuế GTGT và các vấn đề cần chú ý khi làm thuế GTGT.

Buổi 3: Kê khai thuế GTGT trên hệ thống kê khai , lập tờ khai thuế GTGT và quyết toán thuế GTGT

Buổi 4: Thuế TNDN: cách tính thuế, luật thuế TNDN và các vấn đề cần chú ý khi làm thuế TNDN

Buổi 5: Kê khai thuế TNDN trên hệ thống kê khai, lập tờ khai thuế TNDN và quyết toán thuế.

Buổi 6: Thuế TNCN: Cách tính thuế, luật thuế TNCN và các vấn đề liên quan khi làm thuế TNCN

Buổi 7: Kê khai thuế TNCN và hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế TNCN

Buổi 8: Thuế môn bài, lập tờ khai thuế môn bài, lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước các loại thuế. Lập báo cáo tài chính tổng hợp của công ty thực tế và xử lý các trường hợp đặc biệt

Buổi 9: Lập báo cáo tài chính tổng hợp của công ty thực tế và xử lý các trường hợp đặc biệt

Buổi 10: Hệ thống kiến thức, giải đáp thắc mắc của học viên về các vấn đề phát sinh.

 

                                             Lựa chọn 1 trong 4 khóa học kế toán - 7

 

Khóa lập và phân tích Báo cáo tài chính.

Buổi 1: Giới thiệu về báo cáo tài chính theo quyết định 15 và 48. Các bước khi lập báo cáo tài chính, các chú ý khi lập BCTC

Buổi 2:  Lập bảng cân đối kế toán, thực hành lập luôn trên tài liệu thực tế của các công ty.

Buổi 3: Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thực hành lập luôn trên tài liệu thực tế của các công ty.

Buổi 4: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính, thực hành lập luôn trên tài liệu thực tế của các công ty.

Buổi 5: Các cách kiểm tra lại báo cáo tài chính và thẩm định tính đúng sai, hợp lý của báo cáo tài chính

Buổi 6: Phân tích cách lập BCTC trên Excel và trên phần mềm kế toán.

Buổi 7: Phân tích BCTC

Buổi 8: Hệ thống cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai, kê khai thuế GTGT và thuế TNDN trên tài liệu thực tế của các công ty

Buổi 9: Lập BCTC tổng hợp của một số mô hình công ty xây dựng, dịch vụ, thương mại

Buổi 10: Hệ thống kiến thức, giải đáp thắc mắc của học viên về các vấn đề phát sinh.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong đào tạo kế toán, với cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ, phòng học rộng rãi để phục vụ nhu cầu học tập của các học viên.

Lựa chọn 1 trong 4 khóa học kế toán - 1

Đội ngũ giảng viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệp thực tế, phương pháp giảng dạy mới theo sát SV, chương trình đi vào thực tế chứ không phải là lý thuyết dài dòng như các trường đào tạo. Học liệu là tài liệu thực tế của những doanh nghiệp hiện hành, loại hình doanh nghiệp đa dạng cho SV làm, Sinh viên học xong khóa học có kinh nghiệm bằng đi làm thực tế 2 năm ở bên ngoài.

Lựa chọn 1 trong 4 khóa học kế toán - 2

Đặc biệt, những sinh viên xuất sắc của khóa học được giới thiệu việc làm, được mời cộng tác với trung tâm.

Lựa chọn 1 trong 4 khóa học kế toán - 3

 

Địa chỉ học: 

Địa chỉ 1: P202, C6,K2, Khu đô thị Mỹ Đình I, Hà Nội

Địa chỉ 2: Số 1, đường Hoàng Đạo Thúy - Trung tâm công nghệ thông tin của Sở Thông tin và truyền thông

 Điện thoại  liên hệ:  096.435.6043 Anh Đức


------
700.000 VND
2 người xem
Liên Hệ Mua
718690
Bảo hiểm Cathay Insurance